Yrittäjäksi koronasta huolimatta – Aloittavan sote-yrittäjän tietopankki

soteyritys

Kulunut vuosi on vaikuttanut liike-elämään huomattavasti. Sadat yritykset ovat joutuneet lomauttamaan tai irtisanomaan työntekijöitään ja pahimmassa tapauksessa laittamaan lapun lopullisesti luukulle.
Palkkatyön epävarmuus ja hidas työllistyminen ovat saaneet ihmiset pohtimaan yrittäjäksi siirtymistä koronatilanteesta huolimatta. 

Yhteiskunta tarvitsee yrittäjyyttä elpyäkseen ja ihmiset tarvitsevat palveluita ja tuotteita jylläsipä maailmalla virus tai ei. Sosiaali- ja terveysalan palveluita tarvitaan kaikkialla enenevissä määrin ja näinä aikoina niitä tarvitaan enemmän kuin koskaan.

Tähän tietoiskuun olemme keränneet hyödyllisiä linkkejä ja vinkkejä yrittämisestä haaveilevalle sote-alan ammattilaiselle tai uudelle sote-alan yrittäjälle. 

Hoida luvat ja ilmoitukset kuntoon

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden on haettava Valviralta oikeutta harjoittaa ammattia Suomessa tai oikeutta käyttää nimikesuojattua ammattinimikettä.

Ajantasaiset tiedot lupahakemuksien yksityiskohtaisista sisällöistä ja vaadittavista liitteistä löytyvät lupaviranomaisten sivuilta sekä YritysSuomi.fi -palvelusta.
Huomioithan, että yksityisiltä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajilta peritään viranomaismaksuja luvista ja ilmoituksista

Lue lisää sote-alan lupa-asioista:
Sosiaalihuollon luvat – Valvira 
Yksityisen terveydenhuollon luvat – Valvira
Opas sote-alan yrittäjyyteen – Posintra

Toimintakertomus ja omavalvontasuunnitelma

Vuosittainen toimintakertomus: Yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden  tuottajien on annettava vuosittain kertomus toiminnastaan lupaviranomaiselle. Toimintakertomus toimitetaan sähköisessä asiointipalvelussa.

Omavalvontasuunnitelma: Omavalvontasuunnitelmalla tarkoitetaan asiakirjaa, johon on merkitty sekä kirjattu ylös kaikki toimenpiteet, joilla yksityiset sote-palveluiden tarjoajat valvovat toimintayksikköjään, henkilöstön toimintaa sekä palveluidensa laatua.
Sosiaalipalveluiden tuottajille sekä terveyshuollon palveluiden tuottajille on erilliset ohjeensa. Valviran sivuilta voit lukea tarkemmin
omavalvontasuunnitelman tärkeydestä

Rahoitus ja talous

Verot
Verohallinto on tukenut yrityksiä korona-aikana esimerkiksi myöntämällä lisäaikaa tulovero- tai kiinteistövero-ilmoituksille. Päivitetyt tiedot verohallinnon korona-ajan avusta voit lukea verohallinnon sivuilta. Verohallinnon verkkosivuilta löydät myös kattavan tietopaketin kaikista yrityksen verotukseen liittyvistä asioista.

Starttiraha
Uutta yrittäjyyttä tuetaan koronasta huolimatta. Starttiraha on Työ- ja elinkeinotoimiston (TE-palvelut) myöntämää henkilökohtaista veronalaista tukea, jota myönnetään aina kuudeksi kuukaudeksi kerrallaan. Starttirahan enimmäiskestoa on myös pidennetty ja sitä voidaan myöntää yrittäjälle yhteensä enintään 18 kuukauden ajalle.

Lainat 
Aloittava yritys tarvitsee lähes aina myös vierasta pääomaa ulkopuolisilta rahoittajilta. Useimmiten ulkopuolinen rahoittaja on pankki. Uusi yritys tarvitsee yrityslainaa varten uskottavan toiminta-ajatuksen sekä vakuudet, joita ovat usein reaalivakuudet tai erilaiset takaukset. (Lähde: Osuuspankki)

Rahoitukset
Aloittavalle yritykselle on usein luontevinta hakea rahoitusta omasta pankista. Jos yritykseltäsi puuttuu pankin edellyttämiä vakuuksia, Finnveran alkutakaus voi olla ratkaisu pankkirahoituksen järjestymiseen. Pankki hakee alkutakausta puolestasi Finnveralta, joten sinun tai yrityksesi ei tarvitse rahoitusta hakiessasi olla lainkaan suoraan yhteydessä Finnveraan. (Lähde: Finnvera)

Huom! Maksuton webinaari Finnveran rahoituksista pienille perheyrittäjille järjestetään perjantaina 27.11. klo 13:00. 
Ilmoittaudu mukaan tästä. 

Kotitalousvähennys
Kotitalousvähennys on henkilökohtainen vähennys ja sen saa vain työn osuudesta. Kotitalousvähennykseen oikeuttaa mm. tavanomainen kotitalous-, hoiva- tai hoitotyö sekä verovelvollisen asunnon ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyö.

Ota huomioon myös nämä:


Uusyrityskeskukset
Uusyrityskeskukset tarjoavat maksutonta yritysneuvontaa kymmenillä paikkakunnilla eri puolilla Suomea.

Yrittäjäkumppanin tai jatkajan haku
Jos yrittäjäksi lähteminen yksin hieman arveluttaa, tai yrityksen perustaminen täysin tyhjästä tuntuu vieraalta, voit hakea yrittäjäkumppania TE-toimiston kautta.
Palvelun kautta myös yritykset voivat hakea yritykselleen jatkajaa.
Lue lisää TE-toimiston sivuilta.

Verkkopalvelut
Korona on lisännyt verkkopalveluiden kysyntää. Valitettavan monet verkkopalvelut ovat kuitenkin asiakkaille liian hankalia käytettäväksi. Onkin hyvä pohtia verkkopalveluiden asemaa ja sen tuomia mahdollisuuksia omassa yrityksessäsi.
Kuinka digitaalisuus voisi tukea liikesuunnitelmaasi? Voisiko koko liikesuunnitelman perustaa digitaalisuuden ympärille?

Varaudu riskeihin
Koronapandemia oli varmasti kaikille yrittäjille täysin odottamaton riski, johon kukaan ei ollut osannut valmistautua, mutta nopeasti senkin selättämiseksi on löydetty keinoja.
Huolehdi vakuutukset kuntoon ja tee toimintasuunnitelma mahdollisten uhkien varalle, kuten onnettomuudet, tulipalot, vesivahingot, henkilövahingot ja pidempiaikaiset sairastumiset.

TESO RY:LTÄ VERTAISTUKEA JA APUA SOTE-ALAN YRITTÄJILLE

Vuodesta 1995 toimineen järjestön tavoitteena on korkealaatuisen yrittäjyyden edistäminen sosiaali- ja terveysalalla. Järjestön jäsenyritykset edustavat suomalaisia pk-yrityksiä toimien muun muassa vanhusten, vammaisten, lasten- ja nuorten sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujien parissa.

TESO ry tarjoaa jäsenilleen edunvalvontaa, neuvontapalveluita sekä vertaistukea.
Etenkin koronapandemiasta johtuneet muutokset ja vaikutukset yritystoimintaan ovat nostaneet pinnalle ongelmia ja kysymyksiä jotka voivat tuntua raskailta ilman vertaisverkoston tukea. Huonoja tai noloja kysymyksiä ei ole olemassakaan ja hallituksemme jäseniin saa ottaa yhteyttä vaikkei kysyttävää olisikaan. Joskus jo vain kuulluksi tuleminen voi olla se tarvittu apu ja sysäys eteenpäin.

Edunvalvojina pyrimme lisäämään tietoisuutta alastamme niin kunnallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla. Tapaamme puolueita ja annamme ministöriöille ja eduskunnalle lausuntoja. 

TESO ry tiedottaa myös ajankohtaisista tärkeistä asioista. Lisäämme tasaisin väliajoin verkkosivuillemme uutusia ja tietoiskuja alaamme koskevista aiheista. Järjestämme ajankohtaisiin teemoihin liittyen myös koulutuksia ja seminaareja, jotka koronatilanteen vuoksi järjestetään pääsääntöisesti verkkotapahtumina.

Jäsenistöllemme tarjoamme ajankohtaista tietoa lisäksi jäsentiedotteiden ja jäsensivujen kautta, ja jäsenistön oma Facebook-ryhmä taas toimii hyvänä keskustelukanavana rennompaan ja aktiivisempaan kanssakäyntiin ja verkostoitumiseen. 

Jos olet sote-alan yrittäjä, muttet vielä ole TESO ry:n jäsen – Täytä jäsenhakemus tästä

Ajankohtaista

Päivää
Tuntia
Minuuttia
Sekuntia

Loppuvuoden jäsenyys ilmaiseksi, ensi vuoden jäsenmaksusta -20%!