Tietoisku: Uusi väliaikaislaki konkurssien välttämiseksi on astunut voimaan helmikuussa

Tietoisku: Uusi väliaikaislaki konkurssien välttämiseksi on astunut voimaan helmikuussa 

 

Konkurssimenettelyn tarkoituksena on päättää ylivelkaantunut liiketoiminta ja jakaa yrityksen varat velkojien kesken. Konkurssimenettely voi alkaa joko siten, että yritys hakee itseään konkurssiin tai velkoja jättää konkurssihakemuksen. Velkojien jättämää konkurssihakemusta edeltää usein ns. konkurssiuhkainen maksukehotus, jolla velkoja uhkaa jättävänsä konkurssihakemuksen, mikäli velallisyritys ei maksa saatavaa maksukehotuksen määräajassa. Normaalisääntelyn mukaisesti tämä määräaika olisi viikko, jonka jälkeen tuomioistuin olettaisi yrityksen olevan lähtökohtaisesti maksukyvytön. 

Yritykset ovat voineet edelleen hakea itseään konkurssiin, mutta velkoja ei ole voinut käyttää tätä konkurssiuhkaiseen maksukehotukseen perustuvaa menettelyä. Käytännössä 1.5.2020 alkaen velkoja-aloitteisten konkurssihakemusten määrä on tämän vuoksi laskenut merkittävästi, kun velkojat ovat voineet edelleen hakea velallisyrityksiä konkurssiin, mutta käytettävissä olevat keinot ovat käytännössä vaikeampia ja velkojalle kalliimpia. 

Koronapandemian iskiessä Suomeen ja sen vaikutusten noustessa laajemmin pinnalle, oli konkurssiaallon ehkäisemiseksi tehtävä konkurssilakiin tilapäisiä muutoksia. Lakia muokattiin väliaikaisesti jälleen ja uusi väliaikaislaki tulee olemaan voimassa helmikuun alusta syyskuun 2021 loppuun saakka.  

Tässä tietoiskussa esitellään lyhyesti tärkeimmät kohdat helmikuussa voimaanastuneesta väliaikaisesta konkurssilaista, jotka yrittäjän on hyvä tietää lakimuutosta koskien.  

Helmikuun alusta voimaan tulevassa lakimuutoksessa konkurssiuhkaisen maksukehotuksen laiminlyöntiin perustuva maksukyvyttömyysolettama tulee jälleen käyttöön, mutta sen määräaikaa pidennetään 30 päivään.” (Intrum.fi, Konkurssilakiin uusi väliaikainen muutos 1.2. alkaen – velalliselle lisäaikaa maksuasioiden järjestelyyn, 20.01.2021) 

Mitä tämä käytännössä siis tarkoittaa?  
Lyhyesti sanottuna tällä tarkoitetaan sitä, että uusi väliaikaislaki estää velkojia hakemasta yrityksiä konkurssiin lyhytkestoisten maksuvaikeuksien tai summaltaan pienten saatavien vuoksi.  

Tilapäisissä maksukyvyttömyystapauksissa yrityksen on mahdollista kiistää velkojan konkurssihakemus 30 päivän maksukyvyttömyysolettamaan nojautuen. Konkurssihakemusta voi vastustaa esimerkiksi toimittamalla käräjäoikeudelle konkurssihakemuksen tiedoksisaannin jälkeen oman näkemyksensä siitä, miksi yritys on maksukyvytön vain tilapäisesti. 

Tilapäinen maksukyvyttömyys yrityksessä voi johtua mm. ohimenevästä tilanteesta, kuten juuri koronasta. Konkurssihakemuksen mitätöintiä puoltavia seikkoja ovat todennäköisesti  taantuman jälkeen elpyvä liiketoiminta ja näyttöä tulevista tulonlähteistä tai edes jonkinlainen suunnitelma miten velat saadaan maksettua. 

Konkurssi, mitä jos kuitenkin ja mitä sen jälkeen? 

 

Joissain tilanteissa ei konkurssiin ajautumista voi välttää ja toisinaan se saattaakin olla parempi ratkaisu kuin väkisin pinnalla sinnittely. Konkurssiin kannattaa hakeutua kun vararikko on lopullinen. Sanan “konkurssi” ympärille on aikojen saatossa saatu aikaan pelottava stigma, ja sanan ääneen sanomista lähes kavahdetaan. Tosiasia on kuitenkin se, että rehellisessä konkurssissa ei ole mitään hävettävää.  

Konkurssi on kuitenkin näinä päivinä melko tavanomainen asia liike-elämässä ja aina tiedostettava ja mahdollinen riski yritystoiminnassaJos kohtaat konkurssin, on tärkeää pyytää prosessiin ja siitä selviytymiseen tarvittavaa apua asiantuntijoilta, jotka tuntevat konkurssimenettelyt ja ajavat aidosti sinun ja konkurssipesän etuja 

Koronakriisi on osoittanut sen, että yritystoiminta on valtioiden yksi tärkeimmistä markkinatalouden kulmakivistä. Suomen Yrittäjät ajavat vahvasti yrittäjien asiaa ja tällä hetkellä heidän tavoitteenaan onkin saada väliaikaislaki pysyväksi – ja niin, että yritys voitaisiin olettaa maksukyvyttömäksi vasta, jos se ei ole maksanut konkurssiuhkaisen maksukehotuksen mukaista saatavaa 60 päivässä kehotuksen tiedoksisaannista.   

 Keinoja hallita yrityksen taloutta paremmin 

Olemme koostaneet alle muutamia vinkkejä kuinka yrityksen taloutta voidaan hallita tehokkaammin ja näin ollen mahdollisesti välttää mahdollista konkurssiuhkaa olemalla tietoisempi yrityksen todellisesta taloustilanteessa sekä vinkkejä muutoin parempaan taloudenhallinnan. 

  • Ota käyttöön sähköinen kirjanpito-ohjelma 
  • Jos et itse tee kirjanpitoasi itse, valitse yrityksellesi hyvä tilitoimisto ja kirjanpito (Varmista myös, että kommunikaatio toimii puolin ja toisin.
    Esteetön tiedonkulku on kaiken A ja O.
    ) 
  • Tee budjetteja 
  • Seuraa toteutuneita lukuja 
  • Käy läpi säännöllisin väliajoin kulurakenne ja mieti voisiko sitä tehostaa 
  • Neuvottele mahdollisimman pitkät maksuehdot  

Jaa

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Ajankohtaista

Torikahvit 1.10. klo 14:00

TERVETULOA TESO ry:n TAUKOHUONEESEEN Kaipaatko juttukaveria? Onko mielessä kysymyksiä, huolia, pohdintoja liittyen yrittäjyyteen, terveys- ja sosiaalialaan tai koronaan? Vai haluatko puhua jostain aivan muusta ja

Read More »
Päivää
Tuntia
Minuuttia
Sekuntia

Loppuvuoden jäsenyys ilmaiseksi, ensi vuoden jäsenmaksusta -20%!