Työkulttuuri muutoksessa: matka kohti terveempää työelämää pandemian jälkeen

Wellness-trendit osaksi työkulttuuria

Pandemian vaikutukset tulevat näkymään työkulttuurissamme pitkään, eikä se ole välttämättä huono asia. Koronakriisi kosketti jokaista alaa, työpaikkaa ja työntekijää. Korona on kuitenkin saanut ja tulee saamaan aikaan positiivisia muutoksia työkulttuurissamme, sillä se nosti esiin ongelmia ja kipukohtia sekä herätti organisaatiot kautta maailman tarkastelemaan omaa toimintaansa tarkemmin.

Työkulttuuria aletaan muovaamaan terveemmäksi ja ihmislähtöisemmäksi ja  wellness-toimintamallit tulevat näkymään organisaatioissa läpi alojen. Työhyvinvointi sekä työssäjaksaminen otetaan lähempään tarkasteluun ja toimintatapoja muokataan yksilöiden työkyvyn ylläpitämiseksi. Johtajuudessa tulee tapahtumaan muutosta kohti empaattisempaa, vuorovaikutukseen perustuvaa johtamismallia.

Pandemia pakotti siirtämään toiminnot verkkoon ja teknologiaa tullaan hyödyntämään myös jatkossa. Työt, joita voidaan tehdä etänä tulevat jatkossakin säilyttämään etätyöskentelymahdollisuutensa ja joissain toimistoissa siirrytään jopa kokeilemaan lyhyempää työviikkoa. Digitalisaation ansiosta toimistoille ja kasvotusten tapahtuville kokouksille on vähemmän tarvetta, kun kaiken voi tehdä verkossa.

Kaikille aloille yhteistä on kuitenkin se, että katseet on nyt käännettävä tulevaisuuteen ja kohti uudenlaista työkulttuuria. Kulttuuria, jossa tulevaisuus ei ole täynnä epävarmuutta ja pelkoa, vaan selkeitä visioita ja sujuvaa tiedonkulkua. Maailmanlaajuisesti pandemia on nostanut esiin trendejä, jotka tulevat olemaan osana organisaatioiden työkulttuuria sekä arvoja jatkossa, alasta riippumatta.

1. Työn ja vapaa-ajan tasapaino

 Työn ja vapaa-ajan tasapaino on voinut pandemian vuoksi järkkyä monilla. Etänä tehtävät työt ovat mahdollistaneet jatkuvan saavutettavuuden ja läsnäolon, kun teknologian avulla työntekijä on tavoitettavissa ajasta ja paikasta riippumatta. Työn kuormittavuus on lisääntynyt  ja työpäivät pidentyneet sekä etä- että lähitöissä, eikä stressistä tai työstä pystytä palautumaan edes vapaa-ajalla.

Pandemian jälkeisessä työkulttuurissa yhä useammat organisaatiot tulevat arvottamaan työn ja vapaa-ajan tasapainoa entistä enemmän. Myös työntekijät itse tulevat jatkossa vetämään tiukemmin rajoja työn ja vapaa-ajan välille. Kun töihin on hyvä mennä, sairaspoissaolotkin vähenevät.

2. Mielenterveys

Pandemia on lisännyt ihmisten huonovointisuutta ja ahdistuneisuutta. Yritykset, joissa mielenterveyden palveluita on ollut saatavilla osana työterveysjärjestelmää, ovat huomanneet merkittävän nousun näihin palveluihin hakeutumisessa. Useat yritykset ovatkin maininneet uudeksi prioriteetikseen työntekijöidensä mielenterveyden.

3. Yhteisöllisyys

Työntekijöiden hyvinvoinnin tukena toimii myös työpaikan sisäinen luottamus, sekä yhteenkuuluvuuden tunne. Organisaatiot tulevat kannustamaan työntekijöitään, hierarkian tasoista riippumatta, ottamaan yhteyttä toisiinsa ja keskustelemaan toistensa kanssa. Työyhteisö, jonka jäsenet tulevat aidosti toimeen keskenään, saavat aikaan myös parempia tuloksia.

4. Selkeys

Organisaatiot tarvitsevat selkeät toimintatavat sekä työskentelytapoihin, että tapoihin viestiä.
Sieltä täältä tulevat työtehtävät, yllättävät ylimääräiset työtunnit tai projektit, sekä epämääräiset odotukset työntekijää kohtaan lisäävät ahdistuneisuutta ja kasvattavat uupumuksen riskiä. Vastaavasti työteho taas nousee, kun työtunnit selkeytetään ja työntekijöille kerrotaan suoraan, mitä heiltä odotetaan.

Työmotivaation ja -tehon ylläpitoa

Kun maailma hiljalleen aukeaa ja yritykset palaavat normaaliin arkeen, on johdon varmistettava organisaatiolleen turvallinen, mutta samalla tuottelias työympäristö.
Entiseen ei kannata palata enää, nyt on aika keksiä ja löytää uusia, parempia ratkaisuja yrityksen mission ja vision mahdollistamiseksi. Luomalla työympäristön joka on kaikille turvallinen paitsi fyysisesti, myös henkisesti, yritys mahdollistaa paremman työmotivaation ja tukee työtehoa.

Jaa

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Ajankohtaista

Torikahvit 1.10. klo 14:00

TERVETULOA TESO ry:n TAUKOHUONEESEEN Kaipaatko juttukaveria? Onko mielessä kysymyksiä, huolia, pohdintoja liittyen yrittäjyyteen, terveys- ja sosiaalialaan tai koronaan? Vai haluatko puhua jostain aivan muusta ja

Read More »
Päivää
Tuntia
Minuuttia
Sekuntia

Loppuvuoden jäsenyys ilmaiseksi, ensi vuoden jäsenmaksusta -20%!