Tietoisku: Työperäisen maahanmuuton edistäminen sosiaali- ja terveysalalla

Työperäinen maahanmuutto Suomessa lisääntyy ja trendi näkyy etenkin sosiaali- ja terveysalalla. Alalla tarvitaan kipeästi uutta työvoimaa mm. suurten ikäluokkien jäädessä eläkeelle ja työperäinen maahanmuutto olisi yksi auttava tekijä tuomaan ongelmaan helpotusta.

Kaikki halukkaat eivät kuitenkaan pääse töihin alalle, vaikka pätevyys löytyisikin, sillä haasteeksi muodostuu mm. kielitaito sekä ulkomailla hankitun tutkinnon todentaminen.

Tähän tietoiskuun olemme lisänneet linkkejä artikkeleihin, jotka käsittelevät aihetta.

TEHY: Sotealan työperäisen maahanmuuton edistämiseen vaaditaan:

 

  • Tutkintojen tunnustamiseen on luotava selkeä polku
  • Kieliopetukseen on panostettava
  • Eettisen rekrytoinnin pelisääntöjä on noudatettava
  • Työehtojen valvonnan resursseja on lisättävä
  • Kotoutumista on tuettava
  • Työperäisen maahanmuuton ja kotoutumisen ohjelmissa on huomioitava sote-alan erityispiirteet


Lue Tehyn artikkeli kokonaisuudessaan täältä.


THL: Sote-alan töissä tarvitaan monikultturuustaitoja

 

“Ammattilaisen on ymmärrettävä, että myös hänen omat lähtökohtansa – kuten arvot, kulttuuritausta ja ennakkokäsitykset – vaikuttavat kanssakäymiseen asiakkaiden kanssa. Toisaalta ammattilaisten pitäisi muistaa, että kunkin asiakkaan kulloiseenkin tilanteeseen vaikuttavat myös hänen yksilölliset taustatekijänsä, tarpeensa ja toiveensa.
Yhteiskunnallisesta näkökulmasta kyse on myös koko palvelujärjestelmän kehittämisestä siten, että se palvelisi erilaisia asiakasryhmiä mahdollisimman hyvin. Nykyinen sosiaali- ja terveydenhuolto saattaa lisätä eri kulttuureista tulevien asiakkaiden eriarvoisuutta.
Monikulttuurisuuden on oltava osa valmistuvien opiskelijoiden perusopintoja. Lisäksi jo ammatissa toimiville on järjestettävä täydennyskoulutusta aiheesta.”

 Lue THL:n blogi täältä.


Turku AMK: Sote-sillan avulla päteväksi sairaanhoitajaksi

SOTE-sillassa korostuu arvostus. Maahanmuuttajat nähdään yhteiskunnan arvokkaina jäseninä. Tarvitaan ”siltaa”, jotta heidän osaamisensa saadaan täysin käyttöön. He eivät  enää opiskele päällekkäisiä tai alempia tutkintoja kuin ovat jo suorittaneet  lähtömaassa. Tutkintoa täydennetään vastaamaan suomalaista työelämää.

Lue Sote-sillasta lisää täältä.

Metropolia AMK: Maahanmuuttajien sosiaali- ja terveysalan AMK-opintoihin valmentava koulutus

Koulutuksessa tutustutaan sosiaali- ja terveysalaan sekä hankitaan taitoja alan ammattikorkeakouluopintoihin. Koulutuksen tavoitteena on parantaa osallistujien suomen kielen taitoa ja valmiuksia sosiaali- ja terveysalan opintoihin.

Tutustu koulutusohjelmaan lisää Metropolian sivuilla.

 

Kuntaliitto: Työperusteinen maahanmuutto

 

  • Osaava työvoima on hyvinvoinnin ja elinkeinoelämän tärkeä voimavara
  • Ennen koronaviruksen aiheuttamia poikkeusoloja useissa maakunnissa vallitsi pula osaajista
  •  Työvoimapulaa on ollut monilla eri aloilla, erityisesti ammattityöntekijöistä ja erityisosaajista
  • Sote-alalla rekrytointivaikeuksia jo nyt ja eläkepoistuma vuoteen 2035 on 60%

Katso PDF-esitys tästä.

TESO ry Blogi – Ratkaisevatko Eskimopuikot Maahanmuuton Ongelmia?

Vaikka Suomi loistaa monessa asiassa maailman kärkisijoilla on meillä joitain kipupisteitä joihin ei tunnu kuuluvan ratkaisuja. Yksi näistä kipupisteistä on maahanmuutto ja tapamme kohdata niitä haasteita, mitä tämä asia tuo tullessaan. Asia tuntuu olevan kuuma peruna mihin ei haluta tarttua – katsotaan ohi ja toivotaan, että ongelma korjaisi itse itsensä. Ongelmana tässä on, että olemme itse luoneet tämän ongelman ja se ei korjaannu itsestään.
Lue blogi tästä. 

 

 

Jaa

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Ajankohtaista

Päivää
Tuntia
Minuuttia
Sekuntia

Loppuvuoden jäsenyys ilmaiseksi, ensi vuoden jäsenmaksusta -20%!