Tietoisku: PK-palveluntarjoajien roolia ei tule vähentää sotessa

Pk-palveluntuottajien roolia ei tule vähentää

Sote-uudistus on pian täällä ja sen myötä luvassa on paljon muutoksia, kun sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut siirtyvät kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueiden vastuulle.

Suomen kaltaisen hyvinvointivaltion on pystyttävä takaamaan laadukkaat palvelut jokaiselle kotikunnasta riippumatta. Useiden ammattilaisten ja sote-aktiivien mukaan, palveluiden tuottaminen ja niiden mahdollistaminen kaikille onnistuu mainiosti monituottajamallin kautta. Monituottajamalli tarkoittaa sitä, että palveluita tarjoavat niin julkinen sektori, kuin yritykset sekä järjestöt. Useampi tuottaja tarkoittaa yksilöllisempää ja joustavampaa palvelua, sekä luonnollisesti myös enemmän valinnanmahdollisuuksia asiakkaalle.

Nykyinen hallituksen sote-esitys edistää hyvin julkisten toimijoiden asemaa, mutta kaventaa yksityisten pk-palveluntuottajien toimintamahdollisuuksia. Lakiesitykseen on reagoitu sote-uudistuksen eri vaiheissa hyvin vahvasti ja Suomen Yrittäjien viime keväisessä kyselyssä jopa 62% sote-alan yrittäjistä vastasi uudistuksen tulevan vaikuttamaan negatiivisesti heidän yritystoimintaansa.

Yksityiset palveluntarjoajat kirittävät julkisia palveluita ja lopputulemana alalle voi syntyä parempia palveluja ja jopa uusia innovaatioita.

Yksi huolenaiheita aiheuttava kohta lakiesityksessä on esimerkiksi alihankintana myytävän palvelun rajoittaminen. Sote-alan yrityksistä kolmasosa työskentelee alihankkijana jollekin toiselle sote-alan yritykselle ja sote-uudistuksen myötä esimerkiksi tällaiset tuotantoketjut ovat vaarassa romuttua.  Useita pienempiä palveluntarjoajia huolettaa myös töiden jatkumisen puolesta, sekä kilpailutus maakuntatasolla. Jo nyt useita yrityksiä on hävinnyt katukuvasta tai niitä on myyty isommille ketjuyhtiöille, kun pienyritykset eivät pysty vastaamaan suurten kokonaisuuksien kilpailutuksiin.

 Pienet yksityiset palveluntarjoajat ovat usein erikoistuneet tiettyyn asiakasryhmään ja voivat näin tarjota juuri tälle ryhmälle parasta mahdollista palvelua, sellaista mitä sote-keskuksista ei esimerkiksi löydy. Onkin ehdottoman tärkeää, että sote-uudistuksessa otetaan huomioon pienyrittäjiä helpottavat välineet, kuten palveluseteli ja ylempänäkin mainittu monituottajamalli.

Suomen Yrittäjät uutisoivat sivuillaan hiljattain Ekonomistikone.fi:n kyselystä, jossa 63% vastanneista taloustieteilijöistä oli ollut sitä mieltä, ettei yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien roolia tule vähentää sotessa. Yksityiset palveluntarjoajat kirittävät julkisia palveluita ja lopputulemana alalle voi syntyä parempia palveluja ja jopa uusia innovaatioita.

Vastaajista myös kolmannes oli yhtä mieltä siitä, että myös julkisten toimijoiden välille kaivattaisiin lisää kilpailua. Kaisa Kotakorven (Tampereen yliopisto, VATT) mukaan kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa on näyttöä erityisesti siitä, että kilpailu julkisten toimijoiden välillä on hyödyllistä. Suomesta vastaavanlaista tutkimusaineistoa ei vielä kuitenkaan ole olemassa, mutta Kotakorpi uskoisi jo kansainvälisen tiedon perusteella siihen, ettei julkisten toimijoiden välistä kilpailua kannata kieltääkään.

Kilpailulla saadaan siis aikaiseksi valinnanvapautta asiakkaalle, luodaan alalle kannustimia, parannetaan kannattavuutta ja tuottavuutta sekä pystytään tuottamaan parempaa asiakaspalvelua. Tämän vuoksi pk-yritysten asemaa ei pidä ylenkatsoa sotessa, sillä juuri näiden palveluntarjoajien ansiosta asiakkaalla on paremmat mahdollisuudet päästä hoitoon nopeallakin aikataululla, sekä mahdollisuus valinnanvapauteen.

Jaa

Ajankohtaista

Kädet ympyrässä pitävät kiinni toisiaan ranteista, jäsenyys.

TESO vuosikokous

Teson sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 1.12.2023.  Avaa vuosikokouksen pöytäkirja tästä. Facebook Twitter Dribbble Behance Facebook Twitter Dribbble Behance Jaa Ajankohtaista

Read More »
Teson pikkujoulut

Teso ry:n Pikkujoulut 1.12.2023

Facebook Twitter Dribbble Behance PIKKUJOULUT LÄHESTYVÄT, ILMOITTAUDU MUKAAN! Avaa kutsu tästä Facebook Twitter Dribbble Behance Jaa Share on facebook Share on linkedin Share on twitter

Read More »

Torikahvit 18.11. klo 14:00

Facebook Twitter Dribbble Behance OSALLISTU TESON TORIKAHVEILLE VIRTUAALISESTI Teso Ry:n jäsenten Torikahvi-tapahtuma järjestetään jälleen virtuaalisesti Teams-kokouksena.  Tule langoille perjantaina 18.11. klo 14:00 ja vaihda ajatuksiasi

Read More »