Tietoisku: Palveluseteli – mikä se on ja miten se toimii?

Tähän tietoiskuun olemme keränneet hyödyllistä informaatiota palvelusetelistä. Kuka sen voi saada, miten palveluseteli saadaan, missä sitä voi käyttää ja minkä arvoinen palveluseteli onkaan?

Palveluseteli – mikä se on ja mitä se tarkoittaa?

Palvelusetelillä tarkoitetaan kunnan myöntämää maksusitoumusta, jonka kuntalainen voi käyttää hankkiakseen sosiaali-, terveys- tai varhaiskasvatuspalveluita kunnan tuottamien palvelujen ulkopuolelta. Palvelusetelillä hoitoon pääsee yleensä nopeasti ja jonottamatta. Palvelusetelin käyttäminen antaa sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjille mahdollisuuden valinnanvapauteen. On kuitenkin kuntien itsensä päätettävissä, ottavatko ne palvelusetelin käyttöön ja mihin palveluihin sitä käytetään.

 

Palvelusetelin arvo

 

Kunnan on määritettävä palvelusetelin arvo niin, että se on asiakkaan kannalta kohtuullinen. Tätä arvioitaessa on huomioitava esimerkiksi ne kustannukset, joita kunnille aiheutuu ko. palvelun tuottamisesta joko omana tuotantona tai hankittuna ostopalveluna. Myös asiakkaan maksettavaksi jäävä omavastuuosuus on huomioitava. 

Palvelusetelin arvo voi joko olla tasasuuruinen (kaikille asiakkaille saman arvoinen),
tai tulosidonnainen (riippuvainen asiakkaan tuloista).

Mitä palveluja palvelusetelillä voi hankkia?


Palvelusetelillä kuntalainen pystyy hankkimaan itselleen palveluita, joita kunnan tai kuntayhtymän on järjestettävä asukkailleen. Palvelusetelillä hankittavat palvelut ovat siis vaihtoehtoja kunnan tuottamille palveluille – esimerkiksi yksityisen puolen palvelut.
Jokainen kunta päättää kuitenkin itse mitä sosiaali- ja terveyspalveluja palvelusetelillä voi hankkia.

Palveluseteli ei sovellu sellaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen, joissa asiakkaan ei ole mahdollista valita itse palvelua tai palveluntuottajaa. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi välittömän hoidon tarpeessa olevan potilaan kiireellinen hoito tai tahdosta riippumaton hoito.

Kuka voi saada palvelusetelin?

Palveluseteli on tarkoitettu kaikille kuntalaisille, jotka tarvitsevat sosiaali- ja terveyspalveluja. Asiakkaalla ei kuitenkaan ole oikeutta vaatia palvelua järjestettäväksi palvelusetelillä, seteli myönnetään palvelutarpeen arvioinnin perusteella.

Setelin myöntämiseksi vaaditaan siis kunnallisen sosiaali- ja terveyshuollon edustajan arviointi henkilön palvelutarpeesta. Palvelusetelin saat esimerkiksi asuinkuntasi sosiaalivirastosta, terveysasemalta sekä muista kunnan palveluyksiköistä. Kun sinulle on myönnetty palveluseteli, voit kuitenkin itse päättää, käytätkö setelin vai kunnan omaa palvelua. 

Miten valitsen palveluntarjoajan – kuka vastaanottaa setelin?

 Palveluseteliä voi käyttää kunnan hyväksymien sosiaali- ja terveyshuollon palveluntuottajien palvelun hankkimiseksi. Jotta kunta voi hyväksyä palveluntarjoajan, täytyy sen vastata ensin tarkoin asetettuihin kriteereihin. Palvelusetelin käyttö pitäisi ensisijaisesti tehdä asiakkaalle mahdollisimman vaivattomaksi. Tämän vuoksi kunnilla on velvollisuus pitää yllä ajankohtaista luetteloa hyväksymistään palvelujen tuottajista. Luettelon tulee olla julkisesti saatavilla, esimerkiksi kunnan verkkosivuilla, ja tiedoista tulee käydä ilmi palvelun tuottajien tiedot, palvelut, sekä hinnastot.
Näin palvelusetelin saatuaan, asiakkaan ei tarvitse tehdä ylimääräistä työtä selvittääkseen, mitkä palveluntarjoajat ovat kunnan hyväksymiä – vaan hän voi ottaa suoraan yhteyttä valitsemaansa palveluntuottajaan ja tekee tämän kanssa sopimuksen palvelusta itse.

Lue palvelusetelistä lisää: 
TESO ry:n blogi: Palveluseteli – Miten sitä pitäisi käyttää? 
Kuntaliitto – Palveluseteli
Sosiaali- ja Terveysministeriö
Palse.fi 
Sitra
 
Pekka Riihimäki, pj

Jaa

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Ajankohtaista

Päivää
Tuntia
Minuuttia
Sekuntia

Loppuvuoden jäsenyys ilmaiseksi, ensi vuoden jäsenmaksusta -20%!