Sote-uudistuksessa valtio ja kunnat uudistavat julkisen sosiaali- ja terveyshuollon. Julkiset sosiaali- ja terveyshuollon palvelut ovat palveluja, joita valtio tuottaa verovaroilla. Suurin muutos uudistuksessa tulee olemaan jako kolmeen hallintotasoon. Tulevaisuudessa Suomen julkishallinto järjestetään kolmella tasolla, jotka tulevat olemaan valtio, maakunta ja kunta. Uudistuksen myötä vastuu julkisten palveluiden järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 18 uudelle maakunnalle. Maakunnat tuottavat tarvittavat palvelut itse, yhdessä muiden maakuntien kanssa tai käyttäen yksityisen tai kolmannen sektorin palveluja.

Maakunnat saavat rahoituksen ensisijaisesti valtiolta. Uudistuksen tavoitteena on parantaa palvelujen saatavuutta, sujuvuutta ja yhdenvertaisuutta, pienentää ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja sekä säästää kustannuksissa. Hallituksen tavoitteena on saada toteutettua 10 miljardin euron säästötavoitteestaan noin 3 miljardia tästä uudistuksesta vuoteen 2029 mennessä. Uudistuksen myötä tulee myös uusia sähköisiä palveluja ja tietojärjestelmiä, joiden on tarkoitus tukea sekä asiakkaita että alan ammattilaisia mahdollisimman hyvin. Asiakkaiden valinnanvapautta palveluiden suhteen olisi tarkoitus myös lisätä.

Mitä uudistus tarkoittaa maakunnille?

Uudistuksessa jokainen maakunta tekee oman palvelu-strategiansa, jossa määritellään, mitä palveluja ihmisille tarjotaan ja kuinka sovitetaan yhteen mahdollisesti tulevan valinnanvapauden piiriin kuuluvat palvelut ja muut palvelut. Valinnanvapaudella tarkoitetaan asiakkaan oikeutta valita, mistä hän hankkii tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut. Hallituksen toukokuun ehdotuksen mukaan valinnan-vapauden piiriin kuuluisivat sote-keskusten ja suunhoidon palvelut sekä asiakassetelillä tai henkilökohtaisella budjetilla hankittavat palvelut. Asiakasmaksut olisivat samat jokaisessa palveluita tarjoavassa paikassa. Perustuslakivaliokunta kuitenkin tyrmäsi esitetyn valinnanvapausmallin ja esittää siihen useita perusteltuja muutoksia. Valinnanvapausmalliin tehdään muutoksia ja hallitus antaa uuden esityksen valinnanvapauslaiksi alkuvuodesta 2018.

Perustuslakivaliokunnan edellyttämät muutokset eduskunnalla jo käsittelyssä oleviin sote- ja maakuntalakeihin tehdään eduskunnan valiokunnissa. Muilta osin sote- ja maakuntauudistuksen lakiesitykset eivät ole auki. Perustuslakivaliokunnan toiveiden mukaisesti avoinna olevat lait käsitellään eduskunnassa samanaikaisesti keväällä 2018. Maakuntavaalit järjestetään lokakuussa 2018 ja sote-uudistuksen on määrä astua voimaan 1.1.2020.

Mitä yrittäjien kannattaa ottaa huomioon?

Sote-uudistuksen yksityiskohdat ovat siis vielä auki, mutta yrittäjien kannattaa ottaa jo nyt huomioon joitakin seikkoja. Erilaiset sähköiset palvelut ja tietojärjestelmät vaativat valmistautumista ja testaamista. Yrittäjän on laitettava kuntoon sekä sähköiset ajanvarausjärjestelmät että omat kotisivunsa. Pienyrittäjän kannattaa myös harkita liittymistä sote-keskusten palveluntuottajien rekisteriin jo varhaisessa vaiheessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on myös kehottanut kaikkia alan yrittäjiä liittymään Kanta-järjestelmään. Siihen liittyminen on järkevää riippumatta sote-uudistuksen lopullisesta muodosta ja välttämätöntä niille, jotka aikovat tehdä yhteistyötä sote-keskusten asiakkaiden kanssa. Oman yrityksen liiketoiminnan strategia saattaa kaivata päivittämistä ja palvelut sekä niiden hinnat on myös katsottava kuntoon. Markkinointi, verkostoituminen ja some-kanavat ovat suuressa roolissa muutosten keskellä. Laatuun, joustavuuteen ja hyvään asiakaskokemukseen kannattaa panostaa kunnolla.

Monia yrittäjiä sote-uudistus varmasti mietityttää ja jopa pelottaa. Asian tiimoilta on syntynyt useita verkostoja, kumppanuuksia ja hankkeita, joista voi olla apua yrittäjälle. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla ja Oulun alueella on käynnissä Hyvinvointiyritykset kiertoon -hanke. Hankkeen tarkoitus on auttaa yrityksiä pysymään mukana uudistusten vauhdissa sekä tarvittaessa auttaa myös omistajanvaihdoksissa. TESO ry on terveys- ja sosiaalialan yksityisten palveluntuottajien valtakunnallinen edunvalvontajärjestö, joka tukee jäseniään sote-uudistuksessa ja toimialan murroksessa. Teson jäsenyydestä on hyötyä sekä jo pitempään toimineelle palveluntuottajalle että uuden yrityksen perustajalle. Lue jäsenyydestä lisää täältä >>.

Päivää
Tuntia
Minuuttia
Sekuntia

Loppuvuoden jäsenyys ilmaiseksi, ensi vuoden jäsenmaksusta -20%!