Kaikille yrityksille toimintaympäristön muutosten ennakoitavuus on tärkeää. Erityisen paljon se kuitenkin merkitsee pk-yrityksille. Käytännössä esimerkiksi tempoileva politiikka vaikeuttaa liiketoiminnan riskien hallintaa ja yleensä isot yritykset sietävät riskejä paremmin. Pienen yrityksen yrittäjän leipä ja elämä voi olla käytännössä kiinni jokapäiväisessä työssä. Toimintaympäristön muutokseen liittyy mm. veropolitiikan ennustettavuus, mutta nyt puhutaan sote-uudistuksesta.

Terveysbisnes kasvaa ja keskittyy

Talouselämä julkaisi 20.8. laajan artikkelin terveyspalveluiden keskittymisestä isoille yhtiöille. Sote-uudistuksen venyessä sosiaali- ja terveysalan yrittäjällä on kolme vaihtoehtoa: Yritys voi ensinnäkin odottaa uudistuksen etenemistä, mutta epävarmassa ympäristössä toimiminen on hankalaa ja samalla esimerkiksi yritysten investointihalukkuus vähenee. Epävarmuus voi näkyä myös rekrytointien lykkäämisessä ja lopulta myös hoidon laadussa. Toinen vaihtoehto on kehittää toimintaa yhteistyössä vakuutusyhtiöiden kanssa. Vakuutusyhtiöt panostavat terveyspalveluiden tuotantoon nyt voimakkaasti. Tästä esimerkkinä on Pohjolan omat sairaalat ja myös Lähi-Tapiolan ja Mehiläisen tuore kumppanuus. Kolmas vaihtoehto on yrityksen myyminen. Esimerkiksi lääkärien omistamat lääkäriasemat alkavat vähentyä. Sote-kilpailun pelisääntöjen puuttuessa voi olla houkuttelevaa myydä yritys isolle toimijalle, kun halukkaita ostajia vielä riittää.

Valinnanvapaus vaarassa

Kaiken kaikkiaan terveys- ja sosiaalipalveluiden keskittyminen kaventaa asiakkaan valinnanvapautta. Vaarassa on myös syntyä systeemi, jossa terveyspalveluiden asiakkaista tulee kahden kerroksen väkeä: ne joilla on vakuutus ja ne joilla ei. On tärkeää rakentaa järjestelmä, joka kohtelee potilaita mahdollisimman samanarvoisesti ja laadukas hoito on tarjolla kaikille sitä tarvitseville.

Pienissä sote-alan yrityksissä tehdään joka päivä töitä suurella sydämellä suomalaisten hyvinvoinnin parantamiseksi. Sote-uudistuksen huolellinen valmistelu on tärkeää ja on syytä tehdä kerralla mahdollisimman toimiva järjestelmä niin palvelun käyttäjän kuin tuottajankin kannalta. Uudistus on kuitenkin myös syytä saattaa maaliin, jotta työrauha palaa kentälle.

 
TESO ry on terveys- ja sosiaalialan pk-yrityksiä edustava valtakunnallinen edunvalvontajärjestö.

Päivää
Tuntia
Minuuttia
Sekuntia

Loppuvuoden jäsenyys ilmaiseksi, ensi vuoden jäsenmaksusta -20%!