Sosiaali- ja terveysministeriö on päivittänyt sosiaalihuoltolain tulkitsemisen avuksi laadittua opasta. Uusi opas pohjaa huhtikuussa 2015 voimaan tulleeseen sosiaalihuoltolakiin ja siinä on otettu huomioon myös 30.4.2017 mennessä voimaan tulleet lakimuutokset. Oppaassa käsitellään myös muun muassa lastensuojelulakiin ja terveydenhuoltolakiin samassa yhteydessä tulleita muutoksia.

Opas on tarkoitettu käsikirjaksi kaikille sosiaalihuollon ammattilaisille ja yhteistyökumppaneille. Opas löytyy kokonaisuudessaan Valtioneuvoston Julkaisuarkistosta ja on sieltä luettavissa ilmaiseksi.

Valikko