Kuinka huomioida nykyajan hektisyys yrittäjyydessä

Kuinka huomioida nykyajan hektisyys yrittäjyydessä, TESO ry

Digitalisaation sekä hyvin pitkälle kehittyneen yhteiskuntamme myötä nykypäivän yrittäjillä on todella paljon erilaisia työkaluja ja mahdollisuuksia kehittää ja kasvattaa elinkelpoinen liiketoiminta. Digitalisaation myötä toki odotukset yrittäjiä, yrityksiä ja ylipäätänsä toisiamme kohtaan ovat kasvaneet. Nykypäivänä oletamme ja jopa vaadimme toisiltamme täydellistä tavoitettavuutta ympärivuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Tavoitettavuuden huomioimen liiketoiminnan suunnittelussa ja yrittäjän jaksamisessa onkin asia, johon tulisi kiinnittää enenevässä määrin huomiota.

Tunne siitä, että pitäisi olla jatkuvasti tavoitettavissa, kuormittaa henkisesti sekä fyysisesti. Siinä missä ennen riitti, että asiakkaita palveltiin vähintäänkin puhelimitse, nykyinen digiaikamme ja siitä seurannut sosiaalisen median synnyttämät uudet asiakaspalvelukanavat kasvattavat tavoitettavuuden vaatimuksia. Sosiaalinen media ja verkossa myymisen yleistyminen vaikuttaa lisäksi markkinoihin ja kuluttajien ostokäyttäytymiseen ja hintatietoisuuteen. Nämä tuovat yrittäjille ja yrityksille uusia toimintamahdollisuuksia mutta samalla lisäävät yrittäjän paineita liiketoimintaan ja onnistumiseen.

Oman jaksamisen kannalta tulisikin huomioida liiketoimintaa suunniteltaessa missä kanavissa asiakkaita palvellaan ja kuinka tuotteistaa omat palvelut ja tuotteet siten, että asiakkaisen tarpeisiin pystytään vastaamaan realistesesti käytettävissä olevin resurssein. Mikäli tätä ei huomio, riski yrittäjän jaksamisen ja henkilöstön romahtimiseen kasvaa valtavasti.

Miten tukea omaa jaksamista

Olen tässä viiden vuoden yrittäjyyden ja sitä edeltävän ajan yrittäjäksi kasvamisen aikana pohtinut oman jaksamisen merkitystä suhteessa yrityksen jaksamiseen. Moni yrittäjä on varmasti huomannut, että oma jaksaminen heistuu suoraan yrityksen liiketoimintaan ja sen toimintatapoihin. Tämän vuoksi on suositeltavaa, että liiketoiminnan suunnittelussa huomioidaan erityisesti yrittäjän oma jaksaminen, oli sitten kyseessä asiakaspalvelukanavoiden valinnoista, myyntikanavista päättämisestä tai mistä tahansa muusta. Mitä enemmän yrityksen toiminta on yrittäjän varassa sitä enemmän toimintaan vaikuttaa yrittäjän jaksaminen. Yrittäjän jaksamiseen vaikuttaa mielestäni mm. se, että yrityksen liiketoiminnan perusedellytykset ovat kunnossa kuten tuote, hinnoittelu, markkina, henkilöstö, hallinnassa olevat kustannukset ha viranomaisyhteistyö. Sillä useimmiten yrittäjä keskittää voimavaransa juurikin näiden asioiden kanssa kamppailuun. Jatkuva vastuussa oleminen ja siinä mielessä jonkinlaisen epävarmuuden kanssa eläminen kuuluu olennaisena osana myös yrittäjän arkeen. Olen pyrkinyt itse pitämään kirkkaana mielessä tuon ajatuksen siitä, että yrityksen toimintaedellytyksistä huolehtiminen ja yrittäjän jaksaminen ovat toisistaan riippuvaisia.

Jaksamiseen olen löytänyt useita erilaisia keinoja omassa arjessani, joista pyrin toistuvasti huolehtimaan. Edes yrittäjä ei ole kone. Jaksamisen ehdottomia edellytyksiä ovat kokemuksieni mukaan loman pitäminen, aito lepoajan viettäminen, antautuminen omille tarpeille ja rauhoittuminen kuuntemaan sisäistä ääntään, perheen ja puolison kanssa säännöllisesti aikaa viettäminen ovat ehdottomia jaksamisen edellytyksiä. Lomia kannattaa suunnitella jatkuvasti etukäteen vaikka tietäisikin ettei lomat välttämättä toteutuisikaan. Omaa jaksamista voi eheyttää myös matkustamalla muualle, sillä usein jo pelkästään maiseman vaihdoksella pystytään laskemaan stressiä. Ja ennen kaikkea mitä ikinä teetkään palautuaksesi työstä, muista pyrkiä aidosti irtautumaan työasioista ja keskittää ajatuksesi siihen hetkeen ja paikkaan. Huolehdi myös, että sinulla on tarpeeksi muita virikkeitä kuin työasiat kuten harrastukset. Säännöllisen liikunnan merkitystä omaan jaksamiseen ei tule unohtaa, pyri siis huolehtimaan riittävästä liikunnasta. Aktivoidu liikkumaan yksin ja seurassa.  Kaikilla yrittäjillä olisi hyvä olla jokin säännöllinen liikuntamuoto, johon energiaa sekä stressiä voi purkaa. Itse käyn viikoittain kuntosalilla ja kävelyllä tai samoilen metsissä. Aidon lepoajan merkitystä ei voi vähätellä ja siksi olisikin tärkeää varmistaa riittävä lepo kaiken tekemisen ja toiminnan keskellä. Muista myös huolehtia terveellisestä ravinnosta, olemme kaikki ihmisiä ja kukaan meistä ei jaksa ellei perusasiat ole kohdillaan. Loppupeleissä oman jaksamisen huolehtimiseen ei tarvita ihmeitä ainoastaan tasapainoisia ja terveellisiä elämäntapoja.

Keinoja työstä palautumiseen

  • lomien pitäminen
  • vapaa-ajan viettäminen
  • harrastaminen
  • liikunta
  • ihmissuhteiden ylläpitäminen
  • matkustelu

Ennakoimalla tulevaa vaikutat myös tehokkaasti jaksamiseen

Jaksamisen näkökulmasta on myös tärkeää pyrkiä ennakoimaan ja suunnittelemaan omaa liiketoimintaa mahdollisen kattavasti. Jokainen yrittäjä on varmasti kokenut omalla yrittäjätaipaleellaan, ettei asiat aina suju suunnitelmien mukaisesti ja sen vuoksi ns. terve suhtatuminen vastoinkäymisiin on paremmin kohdattavissa kun on valmistautunut hyvin ja huomioinut kaikki mahdollisuudet. Tällöin vastoinkäymiset eivät kuormita omaa jaksamistakaan liikaa.

Tulevaa voit ennakoida esimerkiksi luomalla selkeät toimintamallit työpaikalle ja henkilöstölle. Hyvin johdettu henkilöstö on useimmiten tyytyväisempiä omaan työhönsä ja työnlaatu on tasaisempaa. Mahdollisuuksien mukaan suosittelen ottamaan henkilöstöä mukaan yhteisten toimintamallien suunnitteluun, sillä henkilöstö omaksuu toimintavat paremmin, mikäli kokevat että ne on tehty helpottamaan kaikkien työtä eikä ainoastaan lisäämään yrityksen tuottavuutta. Panosta henkilöstöhallintoon ja huolehdi sekä luota työntekijöihisin, vähennät samalla omaa painotaakkaasi kun tiedät, että liiketoiminnalla on mahdollisuus selvitä vaikka itse olisitkin välillä poissa ohjaksista vaikkapa lomien merkeissä tai yrityksesi kohtaa yllättäviä markkinoista johtuvia muutoksia. Henkilöstösi on yrityksesi sydän ja yhdessä olette tiimi, joka haluaa viedä yritystäsi eteenpäin.

Kasvata mahdollisuuksiesi mukaan verkostoasi. Vertaistuki voi auttaa sinut yli vaikeiden aikojen ja ja jakamalla omia ajatuksia muiden  samanhenkisten ihmisten kanssa sinun ei tarvitse kantaa koko painolastia yksin. Usein myös esimerkiksi vaikeiden tilanteiden pohtiminen porukalla voi auttaa näkemään muita ratkaisuja, joita et välttämättä olisi itse pystynyt ajattelmaankaan.

Muista myös arvostaa omaa jaksamistasi taloudellisesti, joten kun hinnoittelet omia palvelujasi ja tuotteitasi, varmista että se on realistista ja tukee yrittäjyyttäsi. Hinnoittelussa tulee ottaa huomioon vähintäänkin paljonko halutaan loppupalvelun tai -tuotteen maksavan ja miten tavoiteltuun hintaan päästään. Jos alihinnoittelet esimerkiksi palvelusi, teet todellisuudessa koko ajan tappiota ja palat loppuun ennen pitkään kun joudut jatkuvasti paikkailla tekemääsi tappiota ja etkä ole suunnittelut alusta alkaen todenmukaista ajankäyttöä ja näin ollen myös työstä palautumiseen ja muille asioille jää vähemmän aikaa. Oman jaksamisen sekä oman yrityksen liiketoiminnan kehittämisen kannalta on erityisen tärkeää pitää perusasioista huolta sekä suunnitella ja ennakoida tulevaa niin liiketoiminnan kuin elämän eri osa-alueiden suhteen mahdollisimman realistisesti.

Jaksamista arkeen kaikille!

Terveisin,
Mika Berlin
Hallituksen jäsen

Jaa

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Ajankohtaista

Koulutus

Koulutuswebinaari 7.5.

Etkö päässyt webinaariin? Katso tallenne tästä Toukokuun koulutuswebinaarin puhujaksi saapuu Suomen Uusyrityskeskuset ry:n toimitusjohtaja Susanna Kallama. Webinaarin aiheina muun muassa yritysostot, uuden yrityksen perustaminen sekä yritysten

Blogi

Kuinka kunnasta saadaan yrittäjämyönteisempi?

Yrittäjyys edesauttaa kuntien elinvoimaisuutta Kuntien elinvoimaisuuden takaa toimiva yrittäjyys, mikä tuo verojen lisäksi työpaikkoja, investointeja sekä palveluita kuntaan. Yritykset luovat uusia yrityksiä ympäristöönsä erilaisten hankintaketjujen

Tapahtumia

Torikahvit Pe 9.4. klo 14:00

Osallistu Torikahveille Tästä Torikahvit tulevat taas!  Tervetuloa TESO ry:n torikahveille virtuaalisesti. Luvassa vapaamuotoista keskustelua Tesolaisten kesken alaamme ja toimintaamme koskevista asioista. Tarjoamme vertaistukea ja ratkaisuja mahdollisiin

Tietoiskut

Tietoisku: Kansamme vanhimmat – Koronakriisin eristämät uhrit

Tietoisku: Kansamme vanhimmat – Koronakriisin eristämät uhrit Koronarajoitukset ovat koetelleet epäreilusti etenkin väestömme iäkkäimpiä. Lähikontakteja vähennettiin rajusti ja osa vanhuksista eristäytyi viruksen pelossa täysin omiin

Blogi

Blogi: Miten Saadaan Lisää Psykoterapeutteja?

Blogi: Miten Saadaan Lisää Psykoterapeutteja Meillä on jo vuosia ollut ongelmana psykoterapeuttien vähäinen määrä suhteessa tarpeeseen. Joudun itsekin valitettavasti sanomaan ”ei oota” useimmille psykoterapiaa tarvitseville

Blogi

Sote-uudistus tulee – Oletko valmis?

Sote-uudistus tulee – oletko valmis? Jokohan nyt tärppäisi, sote-uudistuksen ties kuinka mones tuotantokausi alkaa olla lopuillaan. Lakiehdotus on eduskunnan käsittelyssä ja menossa perustuslakivaliokuntaan, jonka käsittelyssä