Itsensä johtaminen – Työssä jaksamisen näkymätön kulmakivi

Itsensä johtaminen - Työssä jaksamisen näkymätön kulmakivi

Mitä itsensä johtaminen on ja mihin sitä tarvitaaan?

Omatoimisuus ja itseohjautuvuus ovat olleet työmaailmassa arvokkaita kykyjä aina, nyt etenkin koronapandemiasta aiheutuneiden etätyösuositusten vuoksi on termi “itsensä johtaminen” muuttunut nopeasti trendiksi.

Itsensä johtamisella tarkoitetaan yksilön kykyä pitää itsestään kokonaisvaltaisesti huolta niin, että fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi ovat harmoniassa keskenään työn ja vapaa-ajan kanssa. Tähän kuuluvat taidot kuten ajanhallinta, asioiden priorisointi, kommunikointi, ongelmanratkaisu ja lepo. Näitä kaikkia tarvitaan työssä jaksamiseen niin töissä, kuin kotonakin.

Itsensä johtaminen lähtee liikkeelle itsetuntemuksesta

Jokapäiväisistä valinnoista, jotka tuovat sinulle iloa ja energiaa sekä auttavat eteenpäin tavoitteissasi. On huolehdittava sosiaalisesta-, fyysisestä-, ja psyykkisestä terveydestä ja näiden eri osa-alueista.

Mikäli huomaat ongelmia ajanhallinnassa tai puutoksia jaksamisessa, voi silloin itseltään kysyä kysymyksiä mahdollisten ongelmien löytämiseksi ja ratkaisemiseksi.

  • Kuinka reagoit eri tilanteisiin?
  • Mikä tehtävät vaativat sinulta enemmän aikaa?
  • Kuinka erotat työn ja vapaa-ajan toisistaan?
  • Saatko tarpeeksi lepoa?
  • Riittääkö energiasi myös vapaa-ajan harrastuksiin ja ihmissuhteiden ylläpitoon?
  • Huomaatko jaksamisessasi hälytysmerkkejä? 

Olipa kyseessä työtehtävät, ajan puute, tai oma jaksaminen – mikäli huomaat joidenkin asioiden olevan epätasapainossa keskenään, on tärkeää löytää siihen ratkaisu. Tämä on itsensä johtamista.

Esimies tukee tiimiläisten itseohjautuvuutta ja yhteistyötä

“Yrityksessämmehän on jo johtaja – en aio astua hänen varpailleen.”
Itsensä johtaminen ei tarkoita esimiehen kanssa kilpailemista. Sillä tarkoitetaan sisältä kumpuavia toimintatapoja, jotka helpottavat elämää ja edesauttavat työhyvinvointia.

Esimies antaa työhön pelisäännöt ja rakentaa raamit, jotka työntekijä omalla panoksellaan täyttää niin, että sovittuihin tavoitteisiin päästään. On työntekijästä itsestään usein kuitenkin kiinni se, miten hän niihin tavoitteisiin yltää. On määriteltävä tavoitteet ja tehtävä suunnitelma niiden saavuttamiseksi niin, ettei se kuormita sinua työntekijänä liikaa ja että töistä palautuminen on helppoa. Esimiehen tulee kuitenkin pitää huoli siitä, että hänen työntekijänsä jaksavat työssään ja ettei taakka pääse liian painavaksi yhden henkilön kannettavaksi. Idea vanhan ajan “työnjohtajasta” katoaa, kun koko tiimi ottaa yhteistuumin vastuun tehtävän suorittamisesta, tämä helpottaa myös esimiehen työtä.

Jos olet sosiaalisesti kuormittavassa työssä, muista pitää huoli myös töistä palautumisesta hiljaisuudessa rentoutuen.

Johda itseäsi tehokkaasti, mutta armollisesti

Kuten ylempänä mainittiin, itsensä johtaminen lähtee liikkeelle itsensä tuntemisesta. Tiedä, mihin pystyt. Jos olet kunnianhimoinen, mutta vapaa-aikasi on kortilla, älä silloin välttämättä vastaanota ylimääräistä työtehtävää.
Jos olet sosiaalisesti kuormittavassa työssä, muista pitää huoli myös töistä palautumisesta hiljaisuudessa rentoutuen. Pyri pitämään elämän eri osa-alueet tasapainossa keskenään ja pureudu ongelmakohtiin.
Muista myös, että apua saa aina pyytää. Vaikka oletkin vastuussa itsesi johtamisesta, et kuitenkaan ole yksin.

Jaa

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Ajankohtaista

Blogi: Sote-alan yrittäjyys ja palkkaus

Yksityinen palveluntuotanto syntyy aina tarpeeseen Suomeen on viimeisinä vuosikymmeninä syntynyt lukuisia yksityisiä palveluntuottajia sosiaali- ja terveysalalle. Ala on elänyt omaa evoluutioonsa lähtien pienistä perheyrityksistä aina

Read More »

Torikahvit perjantaina 19.11. klo 14:00

Torikahvit TEAMS-kokouksena perjantaina 19.11.2021 Mikäli et ole tämän vuoden aikana ehtinyt osallistua TESO ry:n jo perinteeksi muodostuneille VIRTUAALISILLE torikahveille, tee tilaa kalenteriisi nyt! Sillä kahvittelutuokio

Read More »