Pekka Riihimäki

Pekka Riihimäki

Hei! Olen Teso ry:n puheenjohtaja kolmatta kautta (vuodesta 2015). Taustaltani olen psykiatrinen sairaanhoitaja ja psykoterapeutti (Kognitiivis-analyyttinen ylempi erityistaso) ja opiskelen parhaillaan psykoterapiakouluttajakoulutusta valmistuen (toivottavasti) jouluna 2019.

Olen toiminut alalla yli 30 vuotta niin julkisella (15v) kuin yksityisellä ja yrittäjänä viimeiset 16 vuotta. Vuosina 2008-2016 minulla oli vanhusten tehostettua asumispalvelua tarjoava 21-paikkainen hoivakoti Valkama Vihdin kirkonkylällä. Vuodesta 2012 olen toiminut myös psykoterapeuttina ja pidän nykyään omaa vastaanottoa Tapiolassa, Espoossa. Teen tällä hetkellä psykoterapian ohella johdon työnohjausta ja konsultaatioita. Jonkin verran koulutuksia painottuen lähinnä joko alan yrittäjyyteen tai esim. työssä jaksamiseen ja hyvinvointiin.

Teso ry:n lisäksi muita luottamustoimia ovat; Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenyys ja Suomen Yrittäjien asiantuntijajäsen HYPA-valiokunnassa. Oma osaamiseni liittyy lähinnä mielenterveyspuoleen, työnohjaukseen, ikäihmisiin ja asumispalveluihin. Autan mielelläni näissä merkeissä teitä jäseniämme mikäli teillä syntyy jotain kysyttävää. Olen iloinen että kuulutte tähän hienoon yhdistykseen joka on niin kovin usein ollut vuosien aikana ”itseään suurempana” vaikuttajana erilaisissa pöydissä missä on viety alaa eteenpäin.

Jaana Närjänen

Sevinio Oy tuottaa asumis- ja kuntoutumispalveluja neljässä yksikössä Kangasalla. Tarjolla on palveluja vaativasta tehostetusta ympärivuorokautisesta asumispalvelusta kuntouttavaan palveluasumiseen ja tukiasumiseen sekä kotiin vietäviin palveluihin. Asumispalveluihin sisältyy monipuolinen ryhmä- ja virkistystoiminta. Yritys tuottaa lisäksi työtoiminnan palveluja Sevitek- yksikössä, sekä psykoterapiapalveluja, neuropsykiatrista valmennusta, työnohjaus- ja koulutuspalveluja.

Yritys on perustettu vuonna 1999 vahvan eettisen ajattelun pohjalle, jossa ideologisuus on ohjannut organisaation toimintaa läpi vuosien. Keskeistä yrityksen tuottamissa palveluissa on ymmärrys asiakkaiden yksilöllisistä tarpeista sekä käsitys asiakkaan elämänlaadun merkityksestä kuntoutumisen edistymisessä. Panostaminen henkilökunnan osaamisen kasvattamiseen ja kouluttamiseen ovat olleet toiminnan pitkäjänteisen kehittämisen painopistealueina. Työtä tehdään tavoitteellisesti ja kauaskantoisesti sekä ennakkoluulottomasti ja lähellä asiakkaan arkea. Asiakkaiden arjessa korostuvat monipuoliset, yksilöllisesti valitut toiminnalliset aktiviteetit.

Elämä asumispalveluissa on aktiivista, virikkeellistä, tavallista ja elämänmakuista. Asukasvalintojen yhteydessä pyritään löytämään jokaiselle asiakkaalle mahdollisimman mielekäs arjen kokonaisuus siten, että palvelu muokkautuu asiakkaan tarpeisiin.

Jaana Närjänen
Toimitusjohtaja, yrittäjä, psykoterapeutti yel, kognitiivinen käyttäytymisterapia
0405039537
jaana.narjanen@sevinio.fi
www.sevinio.fi

Mikko Helander

Olen Mikko Helander, TESO ry:n hallituksen jäsen vuodesta 2015.

Vaimoni yritys Palvelukoti Huvikumpu Oy kuului yhdistykseen vuodesta 2003 alkaen ja olin itse yrityksen toiminnassa myös mukana heti sen perustamisesta (v.2001) lähtien. Töihin tulin Huvikumpuun kuitenkin vasta vuonna 2008, jolloin toimin yrityksen talouspäällikkönä.

Henkilökohtainen yrittäjäurani sai alkunsa vuonna 2016, kun perustimme vaimoni Katin kanssa lounasravintola Aleksantra Oy:n. Tarkoituksenamme on kehittää yrityksemme toimintaa niin, että voimme jatkossa tarjota sekä koti-, että ateriapalveluja niitä tarvitseville.

Vuonna 2018 ostimme Jety Oy:n, joka tarjoaa siivouspalvelua sekä kotihoitoa ikääntyneille, vammaisille sekä vammautuneille. Siivouspalvelua tuotamme niin yrityksille, kuin kuluttaja-asiakkaille.

Mikko Helander
Jety Oy / Aleksantra Oy
Sillankorvankatu 25 F
05810 HYVINKÄÄ
www.jety.fi

Harri Siitonen

Harri Siitonen

Yli 20 vuotta yksityistä palvelun tuotantoa kehitysvammaisille ja vammaisille aikuisille asiakkaille. Osaamista ja palveluiden kehittämistä on vuosien aikana kertynyt runsaasti. Uusia palvelumuotoja mielessä ja nykyistä toimintaa viedään eteenpäin.

Osallistuvan päivätoiminnan yksikkö Toimintapiste Rasti on eri tavoin vammaisten ja kehitysvammaisten ihmisten yksityinen päivätoimintapaikka. Asiakkaiden valinnassa pyritään mahdollisimman monipuolisen ryhmän muodostamiseen. Toteutamme yksilöllistä päivätoimintaa pitkälle asiakkaiden omien toiveiden ja tarpeiden pohjalta ja opettelemme uusia taitoja, joista on hyötyä asiakkaiden arjen sujumisessa.

Autettua ja tuettua asumista tuottava asumispalveluyksikkö Rastinkoti tarjoaa ympärivuorokautista palveluasumista kymmenelle eri tavoin kehitysvammaiselle ja vammaiselle nuorelle aikuiselle.

Rastinkoti haluaa tarjota asiakkailleen yksilöllistä ja pysyvää asumista. Kaikki asukkaat ovat suorassa vuokrasuhteessa kiinteistön omistajan kanssa.

Toimintakeskus Rastin Kannatusyhdistys ry
Toiminnanjohtaja, Harri Siitonen
Hiomotie 8, 00380 Helsinki
0405623026, rasti@rastiry.fi
www.rastiry.fi

Matti Vihma

Yrityksemme Johanneskoti toimii Heinävedellä Palokissa Koskijärven rannalla. Asukkaamme iäkkäitä muistisairaita Heinävedeltä (SiunSote), Leppävirralta ja Tuusniemeltä.

Johanneskoti Palokissa todella pieni, vain kahdeksanpaikkainen, asukkaalle erinomaista, mutta taloudellisesti ajateltuna riskialtista. Varistaipaleessa myös Hoitola, jossa oma työntekijä tarjoten jalkahoitoa ja hermoratahierontaa. Yrittäjänä vuodesta 1997.

“Edellisessä elämässä” ennen yrittäjyyttä 13 vuotta Zurichissä kehitysvammisten parissa ja jokunen hetki olin Heinäveden sairaankuljetuksen palveluksessa.

Vapaa aika kuluu TESOn, Heinäveden Yrittäjien ja Heinäveden Musiikkipäivien parissa sekä vaimon kanssa hänen nykyisessä “kotimaassaan” vuorilla vaeltaessa. Niin ja pitäähän Paimensukuiset Lapin -koiramme minut myös kotimaassa virkeänä.

matti.vihma@johanneskoti.fi
Johanneskoti Oy
040 583 4813
www.johanneskoti.fi

Minna Varis

Verkkolammen Hoitokoti Oy tarjoaa tehostettua palveluasumista ja palveluasumista mielenterveyskuntoutujille. Verkkolammen Hoitokoti sijaitsee Pohjois-Karjalassa Joensuun kupeessa luonnon keskellä. Hoitokodin toiminta on sertifioitu kolme kertaa, viimeksi 2018.

Asiakasryhmä muodostuu yleensä pitkään laitoksissa asuneista haasteellisesti hoidettavista mielenterveysasiakkaista. Joukkoon mahtuu myös muutama kehitysvammapuolen asiakas, joiden arjessa selviytymistä hankaloittaa sopeutumiskäyttäytymisen häiriöt, ei kehitysvammaisuus.

Toiminta-ajatuksena on tarjota kodinomaista, turvallista ja yksilölliset tarpeet huomioonottavaa pitkäaikaista asumista ammattitaitoisen henkilökunnan ohjaamana ja avustamana.

Minna Varis
Verkkolammen Hoitokoti Oy
toimitusjohtaja ja vastaava hoitaja
Verkkolammentie 21
83700 Polvijärvi
info@verkkolammenhoitokoti.fi
050 3408546

Päivi Tikka

Hei, olen 55-vuotias hoivakotiyrittäjä Itä-Suomesta. Koulutukseltani olen psykiatrinen sairaanhoitaja ja yrittäjänä olen ollut 13 vuotta Kuntoutumis- ja päiväkeskus Ilona Oy:ssa Ilomantsissa (www.ilonakoti.fi) yhdessä kollega Hannu Urjanheimon kanssa. Tuotamme mielenterveyskuntoutujille asumispalveluita, päivätoimintaa ja kotiin vietäviä palveluita. Lisäksi työnohjausta ja koulutusta työyhteisöille. Vuoden 2021 alussa olemme ostaneet 50 % Keski-Karjalan Hoivapalvelu yrityksestä ja sen myötä laajennamme toimintaamme Keski-Karjalan alueelle. Teson jäsenenä olemme olleet yli kymmenen vuotta. Hallituksessa olen toista kautta. Vahvuuteni on yhteisöhoito, laatutyö ja hoitotyön kehittäminen mielenterveyskuntoutujien hoitotyössä. Minuun voit ottaa yhteyttä: paivi@ilonakoti.fi 050 588 6142

Mika Berlin

Tervehdys!

Olen Teso Ry:n hallituksen jäsen ensimmäistä kautta vuodesta 2019 alkaen. Koulutukseltani olen mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyöhön suuntautunut sairaanhoitaja (AMK). Alalla olen toiminut vuodesta 2005 koko ajan yksityisellä puolella toimien. Erilaisia mielenterveystyöhön, yrittäjyyteen, julkisiin hankintoihin, tuotekehitykseen ja johtamiseen liittyviä koulutuksia olen käynyt koko ajan. Yrittäjänä olen toiminut vuodesta 2015 lähtien. Tällä hetkellä olen toimitusjohtaja Maisonkoti Oy:ssä, jonka toimintaa pääsimme jatkamaan vaimoni kanssa onnistuneen sukupolvenvaihdoksen myötä 2015.

Maisonkoti Oy tuottaa erityistason kuntoutusta ja tuettua asumispalvelua sekä päivätoimintaa mielenterveyskuntoutujille Uudenmaan alueella, lähinnä Helsingissä ja Vantaalla. Aiemmin olen toiminut täysin eri alalla ja tällöin mm. pääluottamusmiehenä henkilöstön edustajana. Tästä syystä jonkinlainen ”edunvalvonta-rooli” on varmasti ajankohtainen. Erilaiset neuvotteluasetelmat ovat jokseenkin tuttuja ja jotain arvelen ymmärtäväni henkilöstöjohtamisesta, tuotekehityksestä, julkisista hankinnoista, asumispalveluista sekä mielenterveystyöstä.

Ole reippaasti yhteydessä, mikäli jokin asia askarruttaa ja arvelet, että voin olla avuksi!

Mika Berlin
Hallituksen jäsen
040 539 1329
mika.berlin(at)maisonkoti.fi