Hallituksen jäsenet, Jaana Närjänen

Sevinio Oy tuottaa asumis- ja kuntoutumispalveluja neljässä yksikössä Kangasalla. Tarjolla on palveluja vaativasta tehostetusta ympärivuorokautisesta asumispalvelusta kuntouttavaan palveluasumiseen ja tukiasumiseen sekä kotiin vietäviin palveluihin. Asumispalveluihin sisältyy monipuolinen ryhmä- ja virkistystoiminta. Yritys tuottaa lisäksi työtoiminnan palveluja Sevitek- yksikössä, sekä psykoterapiapalveluja, neuropsykiatrista valmennusta, työnohjaus- ja koulutuspalveluja.

Yritys on perustettu vuonna 1999 vahvan eettisen ajattelun pohjalle, jossa ideologisuus on ohjannut organisaation toimintaa läpi vuosien. Keskeistä yrityksen tuottamissa palveluissa on ymmärrys asiakkaiden yksilöllisistä tarpeista sekä käsitys asiakkaan elämänlaadun merkityksestä kuntoutumisen edistymisessä. Panostaminen henkilökunnan osaamisen kasvattamiseen ja kouluttamiseen ovat olleet toiminnan pitkäjänteisen kehittämisen painopistealueina. Työtä tehdään tavoitteellisesti ja kauaskantoisesti sekä ennakkoluulottomasti ja lähellä asiakkaan arkea. Asiakkaiden arjessa korostuvat monipuoliset, yksilöllisesti valitut toiminnalliset aktiviteetit.

Elämä asumispalveluissa on aktiivista, virikkeellistä, tavallista ja elämänmakuista. Asukasvalintojen yhteydessä pyritään löytämään jokaiselle asiakkaalle mahdollisimman mielekäs arjen kokonaisuus siten, että palvelu muokkautuu asiakkaan tarpeisiin.

 

Jaana Närjänen

Toimitusjohtaja, yrittäjä
Psykoterapeutti yel, kognitiivinen käyttäytymisterapia

040 503 9537

jaana.narjanen@sevinio.fi

www.sevinio.fi

Päivää
Tuntia
Minuuttia
Sekuntia

Loppuvuoden jäsenyys ilmaiseksi, ensi vuoden jäsenmaksusta -20%!