Tätä kaikkea tarjoamme jäsenillemme

Edunvalvontaa

Pyrimme lisäämään yhteiskunnan, viranomaisten ja päättäjien tietämystä alan yrittäjien asemasta. Panostamme yritysten toimintaedellytysten ja toimintaympäristön kehittämiseen ja vaikutamme alaa koskevaan päätöksentekoon. Osallistumme lakeja ja säädöksiä valmisteleviin työryhmiin ja annamme lausuntoja ministeriöille ja eduskunnalle.

Neuvontapalveluita

Annamme tukea ja neuvoja yritystoiminnan eri vaiheisiin. Mikään kysymys ei ole meille väärä tai vähäpätöinen, eikä aina tarvitse olla kysyttävääkään – monissa tilanteissa jo kuulluksi tuleminen ja keskusteleminen auttavat eteenpäin.

Tiedottamista

Nettisivumme tarjoavat ajankohtaista tietoa tehden toimintamme ja alan yrittäjäkentän näkyviksi. Jäsenistöllemme tarjoamme ajankohtaista tietoa jäsentiedotteiden ja jäsensivujen kautta, jäsenistön oma Facebook-ryhmä taas toimii hyvänä keskustelukanavana yrittäjien kesken.

Vertaisverkoston tukea

Yhdessä toimiminen ja vaikuttaminen tuovat mukanaan uusia oivalluksia ja hyötyjä kaikille osapuolille. Tukiverkosto on tarpeen niin onnistumisen hetkellä kuin vaikeuksien kohdassa eikä sen voimaa voi väheksyä missään tilanteessa.

Kouluttamista

Järjestämme koulutuksia ja seminaareja ajankohtaisista aiheista tulevia muutoksia ennakoiden. Koulutusten ja seminaarien teemoja valittaessa kuuntelemme yrittäjien toiveita.

Opintomatkat

Opintomatkamme antavat uutta näkökulmaa omaan yritystoimintaan. Matkoilla olemme tutustuneet kohdemaiden sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään ja vierailleet alan yrityksissä.

Jäsenmaksut

TESO ry:n jäsenmaksut määräytyvät yrityksen työntekijämäärän mukaan. Yritysjäsenten lisäksi TESO ry:llä on kannatusjäseniä ja henkilöjäseniä. Tarjoamme myös moniyritysjäsenyyttä, jolloin useita hoiva-alan yrityksiä omistavan yrittäjän ei tarvitse maksaa jäsenmaksua kustakin yrityksestä erikseen, vaan hän voi liittää kaikki yritykset jäseneksi kiinteällä summalla. Jäseneksi liittyminen käy helposti: täytä jäsenhakemuslomake niin otamme sinuun yhteyttä. Lisätietoa jäsenyydestä saat TESO ry:n toimistolta.

Jäsenmaksut 2021

 • Yksinyrittäjä   75 €
 • 1-3 työntekijää   280 €
 • 4-5 työntekijää   400 €
 • 6-10 työntekijää   500 €
 • 11–20 työntekijää   700 €
 • 21–30 työntekijää   780 €
 • 31- 40 työntekijää   900 €
 • 41 – työntekijää   1000 €
 • Osuuskunta   350 €
 • Osuuskunta jossa työntekijöitä 10 tai enemmän hoiva-alalla   650 €
 • Moniyritysjäsenyys   1500 €
  (Samalla yrittäjällä useampia yrityksiä yhdistyksen jäsenenä. Moniyritysjäsenyys
  laskutetaan yhdellä laskulla yhdeltä näistä yrityksistä. Jäsenmaksun suuruus on
  sama riippumatta yritysten määrästä / työntekijämäärästä.)
 • Kannatusjäsen   990 €
 • Henkilöjäsen   75 €

Suomen yrittäjien palvelupaketti

Laaja palvelupaketti, hinta 96 €/jäsenyritys, sisältää seuraavat jäsenpalvelut:

• Yrittäjäsanomat -jäsenlehti 8 numeroa vuodessa
• Yrittäjäinfo kuusi kertaa vuodessa (sähköinen versio)
• neuvontapalvelut, arkisin kello 9-16 numerosta 09 229 221
• jäsenkortti ja -edut
• seminaarit jäsenhintaan
• näkyvyys uudistetussa Synergiassa jäsenen niin halutessa
• omien tietojen tarkistaminen ja päivitys sähköisesti, palveluun kirjaudutaan y-tunnuksella ja jäsennumerolla
• kirjautuminen jäsensivuille omalla jäsennumerolla
• Suomen Yrittäjien uutiskirje kaksi kertaa kuukaudessa, niin halutessa