Liiketoiminnassa on kautta aikojen painotettu asiakaslähtöisyyden ja asiakaskokemuksen tärkeyttä. Asiakaskokemusta on usein pidetty henkilöstökokemusta arvokkaampana, sillä asiakkaat tuovat yritykselle tuloja. Maailma kuitenkin muuttuu ja vanhat toimintamallit ovat murroksessa.  Vaikka onnistunut myynti ja tyytyväiset asiakkaat ovatkin niin sanotusti liiketoiminnan elinehto, ei yritys pääsisi kovin pitkälle ilman hyviä ja tyytyväisiä työntekijöitä.  Henkilöstökokemus käsitteenä Asiakaskokemuksen kehittämisen rinnalla viime …

Hyvä henkilöstökokemus onnistuneen asiakaskokemuksen tukena Lue lisää »