Sote-alan yrittäjien valtakunnallista edunvalvontaa

Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät ry:n tavoitteena on korkealaatuisen yrittäjyyden edistäminen sote-alalla

TESO ry

Vuodesta 1995 toimineen järjestön tavoitteena on korkealaatuisen yrittäjyyden edistäminen sosiaali- ja terveysalalla. Järjestön jäsenyritykset edustavat suomalaisia pk-yrityksiä toimien muun muassa vanhusten, vammaisten, lasten ja nuorten sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujien parissa.

Toimintamme sisältää kaikkea tätä:

Edunvalvontaa

Pyrimme lisäämään yhteiskunnan, viranomaisten ja päättäjien tietämystä alan yrittäjien asemasta.

Neuvontapalveluita

Annamme tukea ja neuvoja yritystoiminnan eri vaiheisiin.

Tiedottamista

Tarjoamme ajankohtaista tietoa tehden alan yrittäjäkentän näkyviksi.

Vertaisverkoston tukea

Yhdessä toimiminen ja vaikuttaminen tuovat mukanaan uusia oivalluksia ja hyötyjä kaikille osapuolille.

Kouluttamista

Järjestämme koulutuksia ja seminaareja ajankohtaisista aiheista tulevia muutoksia ennakoiden.

Opintomatkat

Opintomatkamme antavat uutta näkökulmaa omaan yritystoimintaan.

Kannatusjäsenemme tarjoavat mm. etuja ja koulutuksia TESO ry:n jäsenille.

Seuraa meitä facebookissa: